Thursday, June 14, 2018

World Cup 2018 Schedule in Nepali Time

World Cup 2018 Schedule in Nepali time:

Group A to Group D

     Group E to Group H

 
    
Group A to Group E


   Group D to Group H

   Group A to Group D


   


Group F to Group GMonday, April 17, 2017

निर्वाचन आयोगद्वारा नयाँ मतदाता नामावली सार्वजनिक, हेर्नुहोस् तपाईंको नाम छ कि छैन!

      

         फोटोसहितको मतदाता नामावली निर्वाचनमा मतदान गर्नको लागि सबै योग्य नागरिकहरूले फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा अनिवार्य नाम दर्ता गराउनु पर्दछ । १६ वर्ष उमेर पूरा गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सक्नेछन् तर प्रचलित कानुनअनुसार १८ वर्षउमेर पूरा भएपछि मात्र निजहरूलाई मताधिकार प्राप्त हुनेछ ।
http://election.gov.np/election/np/bbvrs

http://election.gov.np/election/np/bbvrs


          फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न निम्न शर्तहरू पूरा गर्नुपर्दछ :
 क) नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्छ ।
 ख) १६ वर्षउमेर पूरा गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ ।
 ग) कुनै निर्वाचन क्षेत्रभित्रको गाउँ विकास समिति/नगरपालिकामा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्दछ ।

हेर्नुहोस् तपाईंको नाम छ कि छैन! 

http://election.gov.np/election/np/bbvrs

World Cup 2018 Schedule in Nepali Time

World Cup 2018 Schedule in Nepali time: Group A to Group D       Group E to Group H         Group A to Group E ...